#

Surasole กับการทดลองใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน

ขอบคุณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความสนใจในการนำ SuraSole ไปทดลองใช้วิจัยกับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่มีปัญหาฝ่าเท้าจนส่งผล...

  • 16 มีนาคม 2563
#

Surasole กับการสวิงค์กอล์ฟ

ขอบคุณ ผศ.ดร. พรเทพ ราชนาวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทีมวิจัย ที่กรุณาให้ Surasoles เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการวิ...

  • 16 มีนาคม 2563
#

แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ SuraSole เพื่อการแพทย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทาง บริษัทสุรเทค จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้นำแผ่นพื้นรองเท้า Surasoles ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่...

  • 10 มกราคม 2563
#

แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ SuraSole เพื่อการกีฬา

วันนี้บริษัท สุรเทค จำกัด ร่วมกับ สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำแผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ SuraSole มาบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ลักษณะเท้า การทรงตัว การเดิน วิ่ง และพิมพ์ร...

  • 19 ตุลาคม 2562
#

Surasole ดีพเทคโนโลยีเพื่อนักกีฬา

วันนี้บริษัท สุรเทค จำกัด ร่วมกับ สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำแผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ SuraSole มาบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ลักษณะเท้า การทรงตัว การเดิน วิ่ง และพิมพ์ร...

  • 16 ตุลาคม 2562