#

Surasole กับการสวิงค์กอล์ฟ

  • 16 มีนาคม 2563

ขอบคุณ ผศ.ดร. พรเทพ ราชนาวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทีมวิจัย ที่กรุณาให้ Surasoles เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวในกีฬากอล์ฟ (Biomechanics of golf swing) โดยวิเคราะห์การกระจายแรงใต้ฝ่าเท้า การถ่ายโยงน้ำหนักขณะหัวไม้กอล์ฟกระทบลูก การทรงตัวในจังหวะต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของนักกีฬาต่อไป


ภาพประกอบกิจกรรม