#

แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ SuraSole เพื่อการแพทย์

  • 10 มกราคม 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทาง บริษัทสุรเทค จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้นำแผ่นพื้นรองเท้า Surasoles ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่ต้องทำการกายภาพบำบัด ฝึกการเดิน การทรงตัว หลังการผ่าตัด ภายใต้การดูแลของแพทย์และนักกายภาพอย่างใกล้ชิด ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเดิน หรือทรงตัวอย่างถูกต้องและกลับมาเดินได้อย่างปกติในเร็ววัน