#

Surasole กับการทดลองใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน

  • 16 มีนาคม 2563

ขอบคุณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความสนใจในการนำ SuraSole ไปทดลองใช้วิจัยกับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่มีปัญหาฝ่าเท้าจนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการทรงตัว

Suratec เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้ทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดได้นำไปใช้กับกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาดังกล่าว

ขอบคุณที่ให้เราได้ร่วมดูแลสุขภาพของคนไทย