#

"Surasole แผ่นพื้นรองรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า"

  • 18 ตุลาคม 2562

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทแสดงนวัตกรรมของเราค่ะ

โดยนวัตกรรมของเรามีชื่อว่า "Surasole แผ่นพื้นรองรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า"

ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น กลุ่มผู้รักการออกกำลังกาย หรือแม้แต่นักกีฬาก็สามารถนำนวัตกรรมชิ้นนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองได้เช่นกัน

3 ความคิดเห็น

#

ไม่ได้ระบุ

18 ตุลาคม 2562

test ส่งข้อความบทความที่ 2

#

ไม่ได้ระบุ

18 ตุลาคม 2562

test ส่งข่าวสาร 3

#

ไม่ได้ระบุ

18 ตุลาคม 2562

test 2 ส่งข่าวสาร